Career opportunities

  • Job Length: Yıllık kontratlı
  • Title: Seyahat eden özel şef
  • Qualifications: STCW-Gemi Adamı Cüzdanı
  • Yacht Size: 28 mt
  • Salary: Deneyime bağlı-Yüksek standartta