Aday Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY AYDINLATMA METNİ

İtalya’ da kurulu, Via Castel Morrone 14-33 Milano 20129 Lombardiya -İTALYA  adresinde mukim, Atlantico Yachting-Deniz Kurt (Şirket” veya “Platform”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 • Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz, Pasaport Bilgileriniz, Sahip Olduğunuz Tüm Vize Bilgileriniz, Yakınınıza ait ad bilgisi, Yakınınıza ait soyad bilgisi 
 • İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız, ikametgahınız, Yakınınıza ait e-posta bilgisi, Yakınınıza ait telefon bilgisi, Yakınınıza ait adres bilgisi, Güncel Yaşadığı Ülke Bilgisi, Güncel Yaşadığı Şehir Bilgisi
 • Özel nitelikli kişisel veri; Genel Sağlık Bilginiz, Boy-Kilo Bilginiz, Sürekli İlaç Kullanım Bilgisi, Hükümlülük Bilginiz, Sigara Kullanım Bilgisi, 
 • Meslek verisi; Meslek Bilgisi, Çalışma Durum Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Referans Bilgileri, Özgeçmiş Bilgisi
 • Eğitim verisi; Öğrenim durumu, Eğitim Bilgileri, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, anadil bilgisi, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, Sürücü Ehliyeti Bilgisi
 • İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri 
 • Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, Gerçek Kişiye Ait Çalışmalarının Fotoğrafı(Yemek-Tabak Fotoğrafı Gibi) 
 • Web sitesi kullanım verileri; Üye olduğu tarih, siteye login olma(giriş yapma) sıklığı/zamanları, web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model)

Söz konusu verileriniz, istihdam aracılığı faaliyetimizin ifası dolayısıyla bağlı bulunduğumuz yasal mevzuat gereği web sitemizde sizler için oluşturulan portalda yer alan verilerini son güncelleme tarihiniz üzerinden 1 yıl geçmiş ise bu durum size bizlere ilettiğiniz mail adresi üzerinden size bildirilir. İşbu bildirimden itibaren 1 ay içerisinde güncelleme yapılmaz ise verileriniz geri dönüşümsüz olmak üzere imha edilmektedir. Ayrıca sizler de her zaman portala erişip bizimle paylaştığınız verilerinizi ve profilinizin tamamını silebilirsiniz.

Özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan cinsiyet sorusu, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması politikamız kapsamında tarafınıza iletilmektedir. 

Burada belirtilenlerin dışında, özgeçmiş oluşturma esnasında manuel olarak doldurduğunuz veyahut evrak yükleyebildiğiniz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi de işlemekteyiz. Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, manuel olarak doldurulan alanlara kişisel bilgilerinizi girmemenizi öneririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 • Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki hukuki ilişki kapsamında, Şirket’e başvuruyorsanız aramızda kurulabilecek iş akdinin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz, platformlarımıza bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.
 • Şirket’in size destek sağlayarak müşteri memnuniyeti arttırmaya yönelik meşru menfaati gereği e-posta yazışmaları sırasında elde ettiğimiz veriler aracılığıyla topluyoruz.

Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’ da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu hukuki ilişkinin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek
 • Size iş bulmak, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri talepleri ile eşleştirme yapmak
 • Özgeçmişinizi talebiniz ile uyumlu olmak kaydıyla talep eden İşveren Müşteriye aktarmak
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak
 • Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak
 • Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ve eki olarak ilettiğiniz tüm sertifika, fotoğraf ve iş ile ilişkili kişisel verilerinizi içerir evraklar ile beraber yer alan kişisel verilerinizi sizden alınan rıza uyarınca yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler) le paylaşmak 
 • Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi sizlerden alınan rıza uyarınca yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli üyemiz işverenlere, sistemimizde şirketleri altında açtığımız kullanıcı hesaplarına aktarabiliyoruz. 
 • Platformda, yukarıdaki koşullarla paylaştığınız veriler üye işveren tarafından herhangi bir şekilde veri işlemeye tabii tutulduğunda üye işveren müşteri de veri sorumlusu haline gelmektedir. Müşteri ile sizlerin iş ilişkisinin başlaması veyahut inceleme sürecinin tamamlanması ile birlikte işbu veriler ile ilgili sorumluluk veri sorumlusu sıfatıyla işverene aittir. Aktarım yapılan verilerin akıbeti ve korunma yöntemleri hakkında ise şirket ikili sözleşmelerde üzerine düşen yasal sorumluluğu yerine getirmektedir.

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:

 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak
 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
 • Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek
 • Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek
 • İşveren müşterilerimiz için müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak

Şirket’e başvurmanız halinde Şirket ile aranızda kurulacak çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işleyebiliyoruz:

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
 • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması
 • Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır.

Sistemlerimizde profil ve özgeçmiş oluşturduğunuz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızdan alındığını kabul etmektesiniz. Atlantico Yachting’e bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Atlantico Yachting -Deniz Kurt yasal haklarını saklı tutmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

 • Özgeçmiş(leri)inizin paylaşımı, sizlerden alınan rıza uyarınca üçüncü taraflara aktarılmaktadır.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), gibi analizler yapmak üzere veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz taraflara aktarabiliyoruz.
 • Hizmete konu şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda işveren üyemiz olan diğer grup şirketleri ile paylaşabiliyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Yine web sitemizde sizler için hazırlanan portaldan her zaman verilerinizi tek taraflı olarak silebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, bulunan başvuru formunu doldurarak, aşağıda bilgileri sunulu adresimize noter kanalı ile yazılı olarak veya elektronik posta adresimizi kullanmak suretiyle Şirket’ imize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar(bilgi teyitleri gibi)  istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu: Atlantico Yachting- Deniz Kurt

Adres: Via Castel Morrone 14-33 Milano 20129 Lombardiya, İTALYA (Noter Kanalı İle)

E-posta: info@atlanticoyachting.com (E-posta İle)

Web Site: https://atlanticoyachting.com