Müşteri Hüküm ve Koşulları

ATLANTICO YAT DANIŞMANLIK - MÜŞTERİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Atlantico websitemizi ziyaret ettiğinizde ve/ve ya websitemizdeki ‘Eleman arıyorum’ formunu doldurup onay kutucuğuna bir onay işareti koyarak ve/ve ya Atlantico ile email, telefon ya da whatsapp yoluyla iletişime geçip bizden mürettebat üyesi (crew) talep ettiğinizde, tüm hüküm ve koşullarımızı kabul ettiğinizi belirtmiş oluyorsunuz. Bu hüküm ve koşullar, önceden bildirimde bulunmaksızın Atlantico tarafından her zaman değiştirilebilir ve yenilenebilir. Aşağıdaki tüm hüküm ve koşullar, sizlere çalışma biçimimiz konusunda bir yol gösterici ve potansiyel istihdamın korunması için yazılmıştır. Sizinle çalışma sürecimiz başlamadan önce Hüküm ve Koşullarımızı kabul etmenizi, size sıkıntı vermek için değil, aksine sonradan karşılaşacağınız hiç bir sürpriz olmadığından emin olmanız ve böylece memnun bir müşteri olmanızı sağlamak için rica ediyoruz. 

Atlantico, müşterilerine yat mutfağı tasarım ve mutfak ekipmanı satın alımı danışmanlığı, ayrıca dünyanın her yerinden deneyimli ve kalifiye yat mürettebatlarına kariyer danışmanlığı ve Lüks Süper Yat ve Mega Yat Endüstrisi için hostes ve şef işe alımlarında yatlara mürettebat danışmanlık hizmeti vermektedir. Web sitesinin ve verilerinin kullanımı bu hüküm ve koşullara tabidir. Hüküm ve Koşullarımızı kabul ederek, Atlantico websitemizdeki içeriği, düzeni ve verileri herhangi bir şekilde yeniden kullanma hakkına sahip olmadığınızı kabul edersiniz. Şirket tarafından sunulan veriler uluslararası telif hakkı yasaları kapsamında korunmaktadır.

Şirket, bilgileri bir işverene iletmeden önce İşverenlere sunulan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için tüm makul çabayı gösterir; bununla birlikte, şeflere ait verilerin, dünyanın çeşitli yerlerinden ayrı ayrı şefler tarafından girilmesi nedeniyle, sunulan bilgilerin doğruluğuna ilişkin hiçbir garantinin sunulmadığını veya kastedilmediğini, bu hüküm ve şartları onaylayarak kabul etmektesiniz. 

Hükümlerin tanımı

 • Şirket, Atlantico, Bize, Biz, Bizim, Ajans: Atlantico, müşterilerine yat mutfağı tasarım ve mutfak ekipmanı satın alımı danışmanlığı, ayrıca dünyanın her yerinden deneyimli ve kalifiye yat mürettebatlarına kariyer danışmanlığı ve Lüks Süper Yat ve Mega Yat Endüstrisi için hostes ve şef işe alımlarında yatlara mürettebat danışmanlık hizmeti sağlayan, Deniz Kurt Görsev olarak kayıtlı bir İtalyan şirketidir. 
 • Mürettebat, Aday, Mürettebat üyesi, Mürettebat adayı, Ekip, Ekip üyesi, Siz, Onlar: İnternet sitesinde bilgilerini sunan, Şirket personeline sözlü sunum yapan veya Şirket aracılığıyla iş bulma isteğini - şef ve/ve ya hostes statüsünde iş bulma için- başka şekilde belirten her türlü kişi veya şirket. 
 • Kayıt: Mürettebatın kendilerine istihdam sağlanması amacıyla diploma, özgeçmiş vb. bilgilerini şirkete sunmaları için yürütülen süreç.
 • İşveren, Müşteri: Şirketten ekip talep eden her türlü kişi veya kurum, İşveren, yatın sahibi, sahibinin temsilcisi, kaptan veya herhangi bir mürettebat üyesi veya yat yönetim şirketi, yat yönetim şirketi çalışanı veya yat sahibi adına hareket eden yat acentesi olabilir. Atlantico mürettebat istihdam etmez. 
 • İnternet sitesi: Şirketin internet sitesi www.atlanticoyachting.com dur.
 • Kalıcı işe yerleştirme: Sabit bir bitiş tarihi olmayan veya tam zamanlı ve 7 ayı aşan sabit süreli kalıcı yerleştirmesi olan herhangi bir pozisyon.
 • Sezonluk işe yerleştirme: Sabit bir istihdam bitiş tarihi olan, 3 ayı geçen ancak 7 aydan kısa olan herhangi bir pozisyon
 • Geçici işe yerleştirme: Sabit bir istihdam bitiş tarihi olan, 60 günden az herhangi bir pozisyon.
 • MLC: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilen Denizcilik Çalışma Sözleşmesi anlamına gelir (MLC, 2006)

İşveren Sözleşmesi

İşverenler, 'eleman arıyorum' formumuzu doldurduktan ve / veya bizimle e-posta ve / veya telefon araması yoluyla iletişime geçtikten sonra, hüküm ve koşullarımızı kabul ettiklerini belirtirler. Bu Hükümleri kabul ettiklerini belirtmeleri, söz konusu hüküm ve şartları okuduklarını ve anladıklarını da belirtir. İşveren bu Hükümleri kabul etmemeyi seçerse, formumuzu dolduramayacak, bizimle telefon-email ve / veya whatsapp aracılığı ilei iletişime geçerek mürettebat adayı talep etse de, hizmetlerimizi alamayacaktır.

 • İşveren, istihdam için değerlendirilmek üzere Atlantico’nun veritabanında kayıtlı olan mürettebat üyelerinin özgeçmişlerini sağlaması için Atlantico'yu görevlendirdiğini, Atlantico tarafından sunulan bu danışmanlık hizmetleri için Atlantico’ya ödeme yapacağını kabul, beyan ve tahahhüt eder. 
 • İşveren, Atlantico’nun hizmetlerinin bir parçası olarak, adayları tarayacağını, özgeçmişlerini kontrol edeceğini, adaylarla görüşme yapacağını, referanslarını kontrol edeceğini ve sözkonusu iş için uygunluğunu onaylayacağını ancak Atlantico bir mürettebat ajansı, yat yönetim şirketi olmadığı ve bordro yapmadığı için, yalnızca aday öneren ya da var olan adayların uygunluğu konusunda danışmanlık veren bir danışmanlık şirketi olduğu için, adayların işe alındıktan sonraki eylemlerinden Atlantico’nun sorumlu olmayacağını kabul eder.   
 • Atlantico mürettebat istihdam etmez. Resmi olarak işe alım gerçekleştirmek Müşterinin sorumluluğundadır. Atlantico, mürettebata herhangi bir ödeme yapmaz. Mürettebat ile İşveren arasında iş ilişkisinin başlamasından sonra, mürettebat ve İşveren, aralarındaki iş ilişkisinden doğacak her türlü maddi ve manevi talepler yönünden birbirlerine karşı sorumludur. İşbu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle Atlantico’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.  
 • Atlantico, veritabanına kayıt yaptıran veya işverene işe alım içim sunumları yapılan hiçbir adaydan bu söz konusu hizmet için hiçbir ücret talebinde bulunmaz. İşe alım sürecinde tahakkuk eden danışmanlık ücreti, yalnızca müşteri tarafından ödenir.
 • Mürettebat üyelerinin yatta istihdamı sağlamak için yata herhangi bir ödeme yapmasına gerek yoktur.
 • Aday tarafından Atlantico’ ya verilen tüm bilgilerin doğru olduğu kabul edilir, ancak bilgilerinin doğrulanması için Atlantico tarafından ek doğrulama talepleri sunulabilir.
 • Atlantico veritabanına aday tarafından yüklenen tüm belgeler ve referanslar adaya aittir, içerdiği bilgiler doğru kabul edilir ve Atlantico tarafından herhangi bir şekilde tahrif edilmemiş veya düzetilmemiştir. 
 • Mürettebat, Atlantico'nun veri tabanı sistemine kayıt olmadan önce, Atlantico, mürettebatın Süperyat endüstrisi standartlarına uygun olduğundan ve pozisyon için gerekli olan güncel belgelere sahip olduğundan emin olmak için bir dizi mülakat yaptığını garanti eder. Her adayın özgeçmişini, referans kontrollerini ve yazılı referanslarını, fotoğraf ekleriyle birlikte müşteriye e-posta ile iletiriz.
 • Mütettebatın, işe başladıktan sonra müşterinin kayıt altına alması ve denetimleri için, tüm belgelerinin orijinal kopyalarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 • Atlantico, işe başlamadan önce adayların, hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirildiğinden emin olur. 
 • Siz, işveren olarak, şirket tarafından sunulan adayların kimliğini gizli tutmayı ve ayrıca, referans doğrulama ve istihdam uygunluğunu doğrulama amaçları hariç olmak üzere, şirketten alınan başvuru sahiplerinin özgeçmişlerini veya iletişim bilgilerini başka bir kişiye veya kuruluşa iletmemeyi, üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve/veya başka hiç bir şekilde dağıtmamayı kabul edersiniz. Bu maddenin herhangi bir şekilde ihlali, sözleşmenin ihlalidir. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda şirket, üçüncü bir tarafa yönlendirilen her aday için, sizin tarafınızdan işe alınmış olsaydı doğacak olan ücrete eşdeğer yerleştirme ücretini sizden talep etme hakkına sahip olacaktır.
 • Şirket, sizin hesabınıza aday istihdam etmek için hiçbir yetkiye sahip değildir. Atlantico, müşteri ile taleplerine uygun mürettebat adaylarını bir araya getirir. Adayın istihdamı ve yasal sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda yetki ve sorumluluk İşveren/Müşteri’ ye aittir. 
 • Atlantico’dan aldığınız aday danışmanlık hizmeti dahilinde size önerdiğimiz aday tavsiyemiz, adayın, programınız için mükemmel bir eşleşme olduğuna dair bir garanti teşkil etmez ve mülakat, işe alma ve gerektiğinde mürettebat adaylarının ülkelerine/şehirlerine geri gönderilmesiyle ilgili masrafların sorumluluğu yalnızca işverene aittir. Atlantico, herhangi bir adaya bir istihdam teklifi sunmadan önce, tüm işverenlerin ayrıntılı iş görüşmeleri yapmasında, tüm lisans ve referans bilgilerini doğrulamasında şiddetle ısrar eder.
 • Atlantico, mürettebat üyesinin maaşını belirlemez ve müşteri ile mürettebat üyesinin maaşını müzakere etmez. Atlantico, yalnızca mürettebat üyesine yat endüstrisindeki güncel maaş aralıklarını bildirir. İşverenle kendi maaşını belirlemek ve müzakere etmek mürettebat üyesinin sorumluluğundadır. Mürettebat üyesinin maaş miktarı konusunda Atlantico'ya hiçbir sorumluluk yüklenemez.
 • Atlantico sadece mürettebat adayı ile işvereni / müşteriyi, işverenin temsilcisini bir araya getirir, bununla birlikte, mürettebat adayı ile Atlantico arasında İş Kanunu bağlamında hiçbir ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle, Atlantico, mürettebata ödenmeyen ücretlerden/maaşlardan ve mürettebatın iş sağlığı ve güvenliğinden hukuken sorumlu değildir. Bu konudaki tüm sorumluluk, işveren veya işveren temsilcisine aittir.
 • Filo yöneticileri için, filonuzdaki ek yatlar "üçüncü taraf" olarak sayılır ve Atlantico tarafından size tanıştırılan mürettebatın özgeçmişini filonuzdaki başka bir yata göndermeniz durumunda Atlantico, doğacak olan ücrete eşdeğer danışmanlık ücretini sizden talep etme hakkına sahip olacaktır.
 • Müşteri, Şirket tarafından sunulan özel bilgilerin güvenliğini sağlayamamasından kaynaklanan her türlü veri koruma düzenlemelerinin ihlali için Şirketi tazmin edeceğini ve zararlardan beri kılacağını ve ayrıca talep üzerine, Şirketten Müşteriye iletilen tüm özgeçmişleri iade edeceğini veya imha edeceğini garanti eder.
 • MLC 2006 Mevzuatı uyarınca, bir denizci olarak Mürettebat üyeleri, MLC 2006 ile uyumlu olan ülke bayrağı taşıyan tüm yatlarda çalıştıklarında, aşağıdaki maddelerle açıklananlara hak kazanırlar. Ayrıntılı bilgi için MLC'nin orijinal el yazmasına buradan ulaşabilirsiniz.
  • Mürettebat üyesinin sözleşmesi İngilizce yazılmalı ve istihdam sözleşmeleri, ücretler, dinlenme saatleri, işten ayrılma hakkı, ülkesine geri gönderilme hakkı, bir geminin kaybı veya batması halinde tazminat hakkı, personel seviyeleri, kariyer ve beceri gelişimi ve istihdam fırsatları hakkında bilgi içermelidir.
  • Mürettebat üyesi, söz konusu iş sözleşmesini, yata katılmadan önce e-posta yoluyla almalıdır, böylece mürettebat üyeleri sözleşmeyi imzalamadan önce okuma fırsatına sahip olurlar.
  • Mürettebat üyeleri, Sözleşmeyi imzaladıktan sonra bir kopyasını alma hakkına sahiptirler. 
  • Aşağıdakiler mürettebat üyesinin bazı temel haklarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
   • Her ay için 2,5 gün tatil hakkı
   • 24 saat başına 10 saat dinlenme ve 7 gün başına 77 saat dinlenme hakkı
   • Ülkenize geri dönüş hakkı
   • Uygun konaklama ve dinlenme tesisleri hakkı
   • Sağlık ve sosyal güvenlik koruma yardımları hakları

Denizci haklarının tam ve ayrıntılı bir dökümünü burada bulabilirsiniz

https://www.gov.uk/seafarer-working-and-living-rights/maritime-labour-convention

 • Atlantico, İşveren ve mürettebat arasında yazılı bir sözleşme yapılması konusunda işveren / müşteri, işveren temsilcisi ve mürettebata gerekli aydınlatmayı yapmıştır. Aydınlatmamıza rağmen işveren ile şef arasında yazılı bir sözleşme yapılmaması veyahut işe alımlarda Sosyal Güvenlik ve Vergisel Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, Atlantico'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.  Atlantico yalnızca, MLC 2006 konusunda mürettebat adayını bilgilendirir ve mürettebat adaylarını, MLC 2006'yı onaylamamış bir Devlet Bayrağı taşıyan bir gemiye imza atmanın olası sorunları hakkında da bilgilendirir.

ÜCRET POLİTİKASI

 • Atlantico tarafından (doğrudan veya dolaylı olarak) bir adayın tanıştırılmasının sonucu olarak veya bu tanıştırmadan kaynaklanarak doğan işe alımın sonucu olarak, adayın Atlantico tarafından tanıştırılma tarihinden itibaren 18 ay içinde Atlantico, müşteriden bir danıışmanlık ücreti alacaktır.
 • Atlantico adaylara ücret/para/maaş ödemez. Müşterilerimizin, adaylara, işlerinin başlamasından önce saatlik, günlük veya aylık olarak Atlantico ile birlikte kararlaştırılan bir oran ve sıklıkta, doğrudan ödeme yapmaları gerekmektedir.
 • Kalıcı işe yerleştirme (7 ayı aşan) için, şef ücreti aylık hesaplanır. Atlantico’nun danışmanlık komisyon ücreti adayın 6 haftalık net maaşıdır ve işveren tarafından fatura karşılığında Atlantico’ya ödenir.
 • Sezonluk işe Yerleştirme (2 aydan fazla ancak 7 aya kadar) için Atlantico’nun danışmanlık komisyon ücreti adayın 1 aylık net maaşıdır ve işveren tarafından Atlantico'ya fatura karşılığında ödenir.
 • Geçici işe Yerleştirme için, (günlük, haftalık veya aylık olarak hesaplanan ve işe alım süresi 2 (iki) aya kadar olan işe alımlar) ve Atlantico’nun danışmanlık komisyonu, mürettebatın toplam kazancının %25’idir ve işveren tarafından fatura karşılığında Atlantico'ya ödenir.
 • Atlantico’nun danışmanlık komisyon ücreti, adayın işe alımı müşteri tarafından onaylandıktan sonra müşteriye fatura edilecektir. Müşteri, Atlantico danışmanlık komsiyon ücretinin, fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde veya sözleşme başlamadan önce- hangi tarih önce gelirse- Atlantico’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve tahahhüt eder. 
 • İşbu sözleşmeye konu ödemelerin sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde ödenmemesi halinde, mevcut faturaya günlük %2,5 faiz uygulanacaktır. 30 günden uzun süren ödeme gecikmeleri halinde Atlantico’nun tüm yasal hakları saklıdır. Bununla birlikte Atlantico, Müşteri’nin işbu sözleşmeden kaynaklı ikinci hizmet hakkını tek taraflı olarak askıya alabilecektir.
 • Müşteri, danışmanlık ücretinin ödenmesine ilişkin tüm banka masraflarını ödemekle yükümlüdür.
 • Birçok yat mürettebatı, partnerleriyle birlikte bir takım olarak çalışır. Ekip koordinatörü, ilk tanıtım sırasında işvereni ekibin durumu hakkında bilgilendirdiğinde, şirket ortak için ikinci bir danışmanlık ücreti alma hakkını saklı tutar.
 • Kalıcı ve ya sezonluk mürettebat (şef) yerleştirmelerinde ihtiyaçlarınıza uygun adaya karar vermek amacıyla bir deneme yemeği düzenleyebilirsiniz. Deneme yemekleri sadece bir ya da iki gün için gerçekleşir. Deneme yemekleri için işveren, adaya günlük ödeme yapar. Adayın deneme yemeği için talep ettiği günlük ücret Atlantico tarafından tarafınıza bildirilecektir. Adayın bulunduğunuz lokasyona olan ulaşım ve konaklama (uçak-tren-otobüs-taksi-havaalanı transferi,otel) masrafları tamamen işverene aittir. Bir ya da iki günlük deneme yemeğinde, şef adayınızı sadece öğlen ya da akşam yemeğinde deneyebileceğiniz gibi hem öğlen hem akşam yemeği de talep edebilirsiniz. Denemeyi tercih ettiğiniz yemek stilini veya bir yemeğin ismini adaya belirtmeniz üzerine, şef adayı size uygun menüleri hazırlayacaktır. Aday size bu yemeklerin malzemelerinin satın alımı için gerekli bütçeyi bildirecek ve alışverişi organize edecektir. Alışveriş için adaya gerekli bütçeyi sağlamalı, şoförünüzle birlikte aracınızı temin etmeli veya taksi masrafını karşılamalısınız. Adayın sizin ya da yatın bulunduğu beldede/şehirde olması durumunda dahi iki gün boyunca denemeye karar verdiğinizde adayın konaklamasını organize etmeniz gerekir. Deneme yemeğine ilişkin günlük ödemeleri adaya sizin/işverenin yapması gerekmektedir. Deneme yemekleri için Atlantico herhangi bir danışmanlık komisyon ücreti talebinde bulunmaz. Atlantico’da işe yerleştirmelerimizin hiçbir türü için ücretsiz deneme süresi sunmuyoruz.
 • Bir aday seçildiğinde, 48 saat içinde istihdam koşulları hakkında bizi e-posta yoluyla bilgilendirmek işverenin sorumluluğundadır; bu bilgilendirme, adayın adı, soyadı, doldurulan pozisyonun kategorisi, başlangıç tarihi ve aylık / haftalık veya günlük ücreti içermelidir.
 • Aynı 12 aylık dönem içinde birden çok işe yerleşim talebi için ‘iyi müşteri’ indirimleri mevcuttur. Atlantico, müşteriye 1. yerleştirme için tam ajans komisyon ücreti, 2. yerleştirme için % 10 indirim, 3. yerleştirme için % 20 indirim, 4 yerleştirme veya daha fazlası için % 30 indirim hakkı tanır. 
 • “İyi müşteri” indiriminden yararlanmak için Atlantico danışmanlık komisyon ücreti, mürettebatın yata gelmesinden itibaren 14 gün içinde ödenmelidir. Faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmemesi, "İyi Müşteri" indirimlerinin ve / veya garantisinin kaybedilmesine neden olacaktır.
 • Geçici ve sezonluk yerleşimler için iyi müşteri indirimi yoktur.
 • Atlantico’ya ödenen hiç bir danışmanlık ücreti geri iade edilmez. Danışmanlık ücreti, ajansın doğru adayı bulma, kendi veri tabanına ve dünyadaki cv havuzlarına ilan girme, adayları eleme ve seçme, mülakat yapma, tüm referansları kontrol etme ve evrak işlerini halletme hizmetine verilen ücretin adıdır. Atlantico danışmanlık ücreti, doğru adayı seçme aşamasında doğar, işveren tarafından işe alındıktan sonra tercih edilen kişinin performansına dayalı olarak doğmaz. Bu nedenle, danışmanlık komisyonu hiçbir koşulda iade edilemez.
 • Atlantico, müşterinin taleplerine uygun adayı seçer ve adayı müşteriye önerir.  Adayı işe alma konusundaki takdir yetkisi tamamen müşteriye aittir. Adayının işe alınmasından sonra uygun bir aday olmadığı görülürse Atlantico'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. İstihdam edilen adayın yetersiz bulunması veya işten çıkarılması durumunda, Atlantico'dan herhangi bir ücret iadesi talep edilemez.
 • Kalıcı yerleştirme için, Atlantico, işverene ‘ikinci hizmet hakkı’ sunar.  Bu ikinci hizmet hakkının doğabilmesi ancak şu koşullarda gerçekleşir: Atlantico, kalıcı işe yerleştirmelerde, işe alınan aday için 60 günlük ücretli deneme süresi sağlar. Adayın 60 günlük deneme süresi içinde başarısız olması, işe alınan adayın 60 gün içinde sebepli ve/ve ya sebepsiz olarak işten ayrılması ve/ve ya iş ilişkisinin/sözleşmesinin feshedilmesi halinde, fatura tarihinden başlamak üzere 365 gün boyunca gelecekteki herhangi bir yerleştirme için kullanılmak üzere işverene ücretsiz bir ikinci aday yerleştirme hakkı sunarız. Bu hak sayesinde işveren, Atlantico’dan danışmanlık komisyon ücreti ödemeden yeni bir aday önerisi alabilecektir.
 • Sezonluk işe yerleştirme için, Atlantico, işverene ‘ikinci hizmet hakkı’ sunar.  Bu ikinci hizmet hakkının doğabilmesi ancak şu koşullarda gerçekleşir: Atlantico, sezonluk işe yerleştirmelerde, işe alınan aday için 30 günlük ücretli deneme süresi sağlar. Adayın 30 günlük deneme süresi içinde başarısız olması, işe alınan adayın 30 gün içinde sebepli ve/ve ya sebepsiz olarak işten ayrılması ve/ve ya iş ilişkisinin/sözleşmesinin feshedilmesi halinde, fatura tarihinden başlamak üzere 365 gün boyunca gelecekteki herhangi bir yerleştirme için kullanılmak üzere işverene ücretsiz bir ikinci aday yerleştirme hakkı sunarız. Bu hak sayesinde işveren, Atlantico’dan danışmanlık komisyon ücreti ödemeden yeni bir aday önerisi alabilecektir.
 • Geçici işe yerleştirmeler için ikinci hizmet hakkı bulunmamaktadır. 
 • Kalıcı, sezonluk ve geçici yerleştirmelerimiz hiçbiri için ücretsiz/maaşsız deneme süresi sunmuyoruz. 
 • Adayın iş anlaşmasının feshi halinde, bu durumu 48 saat içinde e-posta ile Atlantico'ya bildirmek İşveren’in sorumluluğundadır. Bu, Atlantico'nun işverene yeni bir aday önerisi sağlamasına olanak tanır. Müşteri, Atlantico'yu 48 saat içinde e-posta ile yazılı olarak bilgilendirmezse, Atlantico yeni bir ekip üyesi önermekle yükümlü değildir.
 • İşe yerleşimlerde işe yerleşim başına yalnızca bir ‘ikinci hizmet hakkı’ bulunmaktadır. İkinci Hizmet hakkı, aşağıdaki durumların hiçbirinde uygulanamaz.

1. Yatın mülkiyetinde değişiklik / yat sahibinin değişmesi, 

2. Kaptan değişikliği veya mürettebatın% 50'sinden fazlasının değişmesi. 

3. İşe alma sırasında planlanandan daha büyük bir program değişikliği.

4. İşverenin mürettebata güvenli bir çalışma ortamı sağlayamaması. 

5. İşverenin uyuşturucudan arındırılmış bir işyeri sağlayamaması

6. Faturalandırmadan sonraki 14 gün içinde Atlantico Ajans komisyon ücreti ödemesinin yapılmaması

7. Mürettebat üyesinin ayrılmasından sonraki 48 saat içinde şirketin ekip koordinatörüne bildirimde bulunmaması.

8. İşverenin aksi takdirde bu sözleşmeyi temerrüde düşmesi durumunda.

9. Müşteri mürettebata maaş ödemediğinde, maaş miktarını değiştirildiğinde veya maaşı ödemeyi ertelediğinde.

10.Mürettebatın ayrılma sebebinin, kaptanın veya kalan mürettebatın kusuru veya herhangi bir himaye hatası nedeniyle kaptan veya mürettebat ile ihtilafa düşmesi halinde (bu maddenin uygulanmadan önce kanıtları ile birlikte incelenmesi gerekecektir. (Whatsapp mesajı, görüntü, sosyal medya, email, sms mesajı vb yapılan tüm kayıtlar delil sayılacaktır)

11. İlk seyirden önce teknede çalışma düzeni için gerekli mutfak ekipmanlarının %50'sinden fazlası mevcut olmadığında. Bu gereklilik, yalnızca yeni inşa edilmiş yatlarda şef yerleştirme için geçerlidir.

12. Yattaki mürettebat barınma koşulları MLC gerekliliklerine uygun olmadığında.

 • Sezonluk yerleştirme kategorisinde, yerleştirmenin, başlangıçta hesaplanılan sürenin ötesine uzatılması halinde, Atlantico işveren tarafından 48 saat içinde bilgilendirilmelidir, söz konusu uzatılan süre için danışmanlık ücreti olarak kalan bakiye, Atlantico'nun ücret politikasına uygun olarak ek bir fatura olarak düzenlenecek ve işverene fatura edilecektir.  
 • Geçici işe yerleştirmelerde Atlantico'dan bir aday istihdam ettiğinizde ve aday geçici işe yerleşim süresini tamamladığında ve ardından adaya kalıcı, sezonluk veya başka bir kategoride yeni pozisyon teklif ettiğinizde, 48 saat içinde Atlantico ile iletişime geçmek Müşteri’nin sorumluluğundadır. Ardından, Atlantico'nun ücret politikasına uygun olarak, sunulan yeni pozisyon için ödenmemiş miktar işverene fatura edilecektir.  
 • Atlantico'dan bir Mürettebat Üyesini Sezonluk veya Geçici bir pozisyon için işe aldığınızda ve aday sezonluk veya geçici süresini tamamlarsa ve ardından mürettebata kalıcı veya sezonluk bir pozisyon teklif ederseniz, 48 saat içinde Atlantico ile iletişime geçmek İşverenin sorumluluğundadır. Sezonluk veya kalıcı bir pozisyon için ödenmemiş tutar sizden tahsil edilecektir.
 • Atlantico size aday sunumu yaparken, o pozisyon için size sunduğumuzun adayı sunduğumuz zaman seçmediğinizde, ancak daha sonraki bir tarihte, daha önce sunduğumuz adaylardan birisini seçmeniz halinde, 48 saat içinde Atlantico ile iletişim kurmak müşterinin sorumluluğundadır. Ücret politikasına uygun olarak geçerli danışmanlık komisyon ücreti Müşteriye fatura edilecektir.
 • Müşteri, sunum tarihinden itibaren 18 ay boyunca Atlantico tarafından tanıtılan hiçbir adaya Atlantico’ya bildirmeden ve gerekli danışmanlık komisyonunu ödemeden iş teklif edemez. Tarafımızca Müşteri’ye tanıtılan herhangi bir adayın, adayı ilk tanıttığımız tarihten itibaren 18 (on sekiz) ay içinde Müşteri tarafından doğrudan işe alınması veya yeniden istihdam edilmesi durumunda (Atlantico’nun katılımı olsun veya olmasın), Müşteri’ye, ücret politikasına uygun olarak geçerli danışmanlık komisyonu fatura edilecektir.
 • Atlantico ile mürettebat arasında, mürettebatın istihdam tarihinden itibaren başlayacak 18 aylık bir işbirliği süreci bulunmaktadır. Bu süreçte mürettebata, istihdamı sağlanan müşteri tarafından başka bir işveren yanında yeni bir iş sağlanması veyahut müşteri tarafından mürettebatın 3. Kişilere önerilmesi yoluyla kurulacak tüm istihdam süreçlerinde de mürettebatı Atlantico temsil edecektir. Örneklerle açıklandığı üzere, müşteri ile mürettebat arasındaki istihdam sebebiyle ve buna bağlı olarak, mürettebata 3. Bir kişiden iş teklifi gelmesi halinde mürettebat ve müşteri, durumu derhal Atlantico’ya bildirmekle yükümlüdür. Temsil ilişkisi gereği yeni bir istihdam sağlanması halinde Atlantico yeni müşteriden danışmanlık ücreti talep edecektir. Müşteri, bu maddeye aykırı olarak yeni istihdam tekliflerini sağlaması ve bu istihdam hakkında Atlantico’yu bilgilendirmemesi ve istihdamın sağlanması halinde ücret politikasına uygun olarak tespit edilecek danışmanlık ücretini cezai şart olarak Atlantico’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Şirket tarafından sunulan bir adayın, başka bir ücretli yerleştirme hizmeti veren ajans vasıtasıyla ve ya şahsen daha önce İşveren tarafından tanınıyor olması halinde, adayın bilgilerinin alınmasından itibaren 24 saat içinde şirketi bilgilendirmek işverenin sorumluluğundadır. Bildirimin 24 saat içinde alınmaması halinde, ikinci ajans tarafından başka bir faturanın ödenebilir olarak kabul edilmesine bakılmaksızın, bu durum, geçerli bir sunum,danışmanlık hizmeti ve ödenmesi gereken ücretler olarak kabul edilecektir. 
 • İşveren aynı zamanda internet aramalarını veya listeleme hizmetlerini kullanarak internette mürettebat arıyorsa, halihazırda değerlendirmeleri altında olan adayların isimlerini açıklamak işverenin sorumluluğundadır. Şirket tarafından sunulan ve istihdam edilen, daha önce İşveren tarafından bu şekilde beyan edilmemiş tüm adaylar, geçerli bir danışmanlık hizmeti olarak ve ücretler de ödenmesi gereken ücretler olarak kabul edilecektir. Bu madde, bir İşveren’in, özgeçmişi internette olan mürettebatın kalitesini doğrulamak ve danışmanlık ücreti ödemekten kaçınmak için hizmetimizi kullanmasını önlemek içindir. 
 • Adayın İşveren tarafından bizim tanıştırmamızdan önce bilindiği ancak İşveren’in, adayın doğru iletişim bilgilerine sahip olmadığı durumlarda, Atlantico’nın söz konusu adayın iletişim bilgilerini sağlaması halinde Atlantico söz konusu işe alım için müşteriye gerekli danışmanlık ücretini fatura edecektir.  
 • Adayın İşveren tarafından tanındığı ancak İşverenin, adayın doğru iletişim bilgilerine sahip olmadığı ve iletişim bilgisi alarak Atlantico'nun servisinden yararlanıldığı durumlarda kalıcı kontratlı danışmanlık ücreti ödenir.

Diğer sorumluluklar: 

 • İşveren, adayı yata getirip getirirken meydana gelen tüm seyahat ve arızi masraflardan sorumludur.
 • Atlantico, hem ticari hem de özel tüm yat sahibi müşteriden, yat kayıt belgesinin bir kopyasını göndermelerini ister. Doğru uyumluluğu sağlamak için istemci dosyanıza güvenli yönetim belgesinin eklenmesi de yararlıdır.
 • Sizin için bir aday önerdiğimizde, Atlantico söz konusu aday için yeni bir istihdam danışmanlığı sağlamayacağını garanti eder. Aday, size ayrılma niyetini bildirmedikçe ve bildirene kadar, Atlantico’nun potansiyel diğer müşterilerine yeni bir danışmanlık için söz konusu adayı sunmayacağız.
 • Danışmanlık verdiğimiz ve ödemesini tahsil ettiğimiz kalıcı kontrat yapılarak işe alınmış tüm adaylara asla bilerek yeni bir teklif sunmayacağımızı taahhüt ederiz. Bir sonraki pozisyon için başlangıç tarihi, iş emri sırasında bize belirttiğiniz bitiş tarihinden sonra olmadıkça, yerleştirdiğimiz sezonluk ve ya geçici işe yerleşim adaylarına da hiçbir kariyer danışmanlığı teklifinde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.
 • Müşteri, bu Hüküm ve Koşulları kabul ederek denizcileri yabancı bir limanda mahsur kalmaktan korumak için tüm sorumluluğu almayı ve P&I sigortası- Koruma ve Tazminat kapsamına sahip olmalarını ve/ve ya başka bir sigorta kapsamına sahip olmasını sağlamayı kabul eder. Aksi takdirde müşteri tüm sorumluluğu üstlenmeyi kabul eder. Atlantico bu konuda sorumluluk kabul etmez. Müşteri / işveren veya işveren temsilcisi, mürettebat adayının yata katıldıktan sonra güvenliği ve yaşam hakkından münhasıran sorumludur.
 • Sözleşmeden, haksız fiilden veya başka bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp, zarar, masraf veya harcamayla ilgili tüm sorumluluk, yasaların izin verdiği en geniş kapsamda burada hariç tutulmuştur.

Şikayet Prosedürü – 

Atlantico olarak, müşteri dostu politikalarımızla gurur duyuyoruz. Müşterilerimize, hem müşterilerimizi hem de tanıttığımız şefi destekleyen açık ve şeffaf bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu yüksek standartların gerisinde kaldığımızı düşünüyorsanız, endişelerinizi ciddiye alacağımızdan emin olabilirsiniz.

 • Atlantico ile ilgili bir şikâyetiniz olursa lütfen Atlantico’ya yazın: Atlantico- Deniz Kurt Gorsev- Via Frigirola 1, 22020 (CO) COMO- ITALYA  Alternatif olarak endişelerinizi özetlemek için info@atlanticoyachting.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

Şikayetinizi aldıktan sonra, size bir mektup veya e-posta göndererek şikayetinizin alındığını teyit edecek ve bize ulaştığını onaylayacağız. Şikayetinizi aldıktan sonraki 7 iş günü içinde bu onayı almayı beklemelisiniz. Daha sonra şikayetinizi merkezi sicilimize kaydedecek ve sizin adınıza soruşturmaya başlayacağız. Bunun aşağıdaki adımları içermesi olasıdır:

1. İlgili olayların sırasını belirlemek için kayıtlarınızı incelemek

2. Muhatap olduğunuz personelden yazılı bir yanıt vermesini istemek

Şikayetinize tam bir yanıt Deniz Kurt veya dosyanızla ilgilenen şef koordinatörü tarafından hazırlanacaktır. Deniz Kurt, uygunsa, şikayetinize ilişkin olayları doğrudan sizinle görüşmek isteyebilir ve uygunsa bir özür dileyebilir.

Tüm şikayetleri alınmasından itibaren 21 iş günü içinde onaylamayı, araştırmayı ve çözmeyi amaçlıyoruz. 

ATLANTICO ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN ŞİKAYET PROSEDÜRÜMÜZÜ DEĞİŞTİRME VEYA İYİLEŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Fikri mülkiyet

Atlantico müşterilerinin, üyelerinin fikri mülkiyet haklarına saygı duyar, müşterilerinden, kullanıcılarından ve üyelerinden de aynısını yapmalarını ister. Çalışmanızın fikri mülkiyet haklarınızı ihlal edecek şekilde kopyalandığına inanıyorsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede Atlantico Yatçılık ile iletişime geçiniz.

Atlantico internet sitesinin tüm metinleri, resimleri, logoları ve sayfalarının herhangi bir unsurunun çoğaltılmasına ilişkin tüm haklar Atlantico’ya ait olup, Atlantico'nun özel ve önceden onayı olmadan bir bütün olarak veya kısmen çoğaltılamaz.

Kısmen veya tamamen, herhangi bir ortamda, reklam veya ticari amaçlarla herhangi bir kopya kesinlikle yasaktır ve / veya Atlantico'nun önceden yazılı onayına tabidir. Kopyalama yetkisi talepleri info@atlanticoyachting.com adresine gönderilmelidir.

Gizlilik Politikası

Atlantico olarak kişisel verilerinize saygı duyan bir şirket politikası izliyoruz.

Bu internet sitesini kullanarak, Gizlilik Politikamızı ve Hükümler ve Koşullarımızı kabul ettiğinizi belirtmiş oluyorsunuz. Kabul etmiyorsanız, lütfen internet sitesini kullanmayı bırakın. Bu Gizlilik Bildirimi, eğer sizseniz bize sağladığınız kişisel verileri Atlantica'nın nasıl topladığını ve kullandığını detaylandırmaktadır.

Gizlilik Politikamıza internet sitesinden ulaşabilirsiniz. www.atlanticoyachting.com