Mürettebat Hüküm ve Koşulları

ATLANTICO YAT EKİBİ DANIŞMANLIK – MÜRETTEBAT HÜKÜM VE KOŞULLARI

Atlantico websitemizi ziyaret ettiğinizde ve/ve ya websitemize kayıt olurken onay kutusuna bir onay işareti koyarak, tüm hüküm ve koşullarımızı kabul ettiğinizi belirtmiş oluyorsunuz. Bu hüküm ve koşullar, önceden bildirimde bulunmaksızın Atlantico tarafından her zaman değiştirilebilir ve yenilenebilir. Aşağıdaki tüm hüküm ve koşullar, sizlere çalışma biçimimiz konusunda bir yol gösterici ve potansiyel istihdamın korunması için yazılmıştır. Sizinle çalışma sürecimiz başlamadan önce Hüküm ve Koşullarımızı kabul etmenizi, size sıkıntı vermek için değil, aksine sonradan karşılaşacağınız hiç bir sürpriz olmadığından emin olmanız ve böylece memnun bir mürettebat üyesi olmanızı sağlamak için rica ediyoruz.

Atlantico, müşterilerine yat mutfağı tasarım ve mutfak ekipmanı satın alımı danışmanlığı, ayrıca dünyanın her yerinden deneyimli ve kalifiye yat mürettebatlarına kariyer danışmanlığı ve Lüks Süper Yat ve Mega Yat Endüstrisi için hostes ve şef işe alımlarında yatlara mürettebat danışmanlık hizmeti vermektedir. Web sitesinin ve verilerinin kullanımı bu hüküm ve koşullara tabidir. Hüküm ve Koşullarımızı kabul ederek, Atlantico websitemizdeki içeriği, düzeni ve verileri herhangi bir şekilde yeniden kullanma hakkına sahip olmadığınızı kabul edersiniz. Şirket tarafından sunulan veriler uluslararası telif hakkı yasaları kapsamında korunmaktadır.

Şirket, bilgileri bir işverene iletmeden önce İşverenlere sunulan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için tüm makul çabayı gösterir; bununla birlikte, mürettebat üyelerine ait verilerin, dünyanın çeşitli yerlerinden ayrı ayrı mürettebat üyeleri tarafından girilmesi nedeniyle, sunulan bilgilerin doğruluğuna ilişkin hiçbir garantinin sunulmadığını veya kastedilmediğini, bu hüküm ve şartları onaylayarak kabul etmektesiniz.

Hükümlerin tanımı

Şirket, Atlantico, Bize, Biz, Bizim, Mürettebat Ajansı: Atlantico, müşterilerine yat mutfağı tasarım ve mutfak ekipmanı satın alımı danışmanlığı, ayrıca dünyanın her yerinden deneyimli ve kalifiye yat mürettebatlarına kariyer danışmanlığı ve Lüks Süper Yat ve Mega Yat Endüstrisi için hostes ve şef işe alımlarında yatlara mürettebat danışmanlık hizmeti veren, Deniz Kurt Gorsev olarak kayıtlı bir İtalyan şirketidir.

Mürettebat, Aday, Mürettebat üyesi, Mürettebat adayı, Ekip, Ekip üyesi, Siz, Onlar: İnternet sitesinde bilgilerini sunan, Şirket personeline sözlü sunum yapan veya Şirket aracılığıyla iş bulma isteğini başka şekilde belirten her türlü kişi veya şirket.

Kayıt: Mürettebatın kendilerine istihdam sağlanması amacıyla diploma, özgeçmiş vb. bilgilerini şirkete sunmaları için yürütülen süreç.

İşveren, Müşteri: Şirketten ekip talep eden her türlü kişi veya kurum, İşveren, yatın sahibi, sahibinin temsilcisi, kaptan veya herhangi bir mürettebat üyesi veya yat yönetim şirketi, yat yönetim şirketi çalışanı veya yat sahibi adına hareket eden yat acentesi olabilir. Atlantico mürettebat istihdam etmez.

İnternet sitesi: Şirketin internet sitesi www.atlanticoyachting.com dur.

Kalıcı işe yerleştirme: Sabit bir bitiş tarihi olmayan veya tam zamanlı ve 7 ayı aşan sabit süreli kalıcı yerleştirmesi olan herhangi bir pozisyon.

Sezonluk işe yerleştirme: Sabit bir istihdam bitiş tarihi olan, 3 ayı geçen ancak 7 aydan kısa olan herhangi bir pozisyon

Geçici işe yerleştirme: Sabit bir istihdam bitiş tarihi olan, 60 günden az herhangi bir pozisyon.

MLC: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilen Denizcilik Çalışma Sözleşmesi anlamına gelir (MLC, 2006)

 

Mürettebat Anlaşmaları

 • Ekip üyeleri kayıt süreci sırasında onay kutusuna bir onay işareti koyarak, hüküm ve koşullarımızı kabul ettiklerini belirtmiş olurlar. Bu Hükümleri kabul ettiklerini belirtmeleri aynı zamanda söz konusu hükümleri okuduklarını ve anladıklarını da belirtir. Ekip üyeleri bu Hüküm ve Koşulları kabul etmemeyi seçerse, kayıt olamayacaklar ve tarafımızca temsil edilemeyeceklerdir.
 • Atlantico, hizmetlerinin bir parçası olarak, adayları tarayacağını, özgeçmişlerini kontrol edeceğini, adaylarla görüşme yapacağını, referanslarını kontrol edeceğini ve söz konusu iş için uygunluğunu onaylayacağını kabul, beyan ve tahahhüt eder ancak Atlantico br crew yönetim şirketi olmadığı için ve bordro yapmadığı, yalnıca aday öneren bir insan kaynakları şirketi olduğu için, adayların işe alındıktan sonraki eylemlerinden sorumlu değildir.
 • Atlantico mürettebat istihdam etmez. Mürettebat üyelerini istihdam etmek İşveren’in sorumluluğundadır. Atlantico, mürettebat üyelerine herhangi bir ödeme yapmaz. Mürettebat ile İşveren arasında İş İlişkisi’nin başlamasından sonra, Mürettebat ve İşveren, aralarındaki iş ilişkisinden doğacak her türlü maddi ve manevi talepler yönünden birbirlerine karşı sorumludur. İşbu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle Atlantico’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
 • Atlantico, veritabanına kayıt yaptıran veya işverene işe alım içim sunumları yapılan hiçbir adaydan bu söz konusu hizmet için hiçbir ücret talebinde bulunmaz. İşe alım sürecinde tahakkuk eden danışmanlık ücreti, yalnızca müşteri tarafından ödenir.
 • Mürettebat üyelerinin yatta istihdamı sağlamak için yata herhangi bir ödeme yapmasına gerek yoktur.
 • Atlantico olarak, kayıt olan adaylara özgeçmişlerinin sunumu, kariyer gelişimi, mülakat teknikleri ve yatçılık ile ilgili kişisel gelişimleri için eğitim tavsiyeleri ve gelecekte verebileceğimiz söz konusu konularda yardım ve tavsiye sunuyoruz.
 • Aday tarafından Atlantico’ ya verilen tüm bilgilerin doğru olduğu kabul edilir, ancak bilgilerinin doğrulanması için Atlantico tarafından ek doğrulama talepleri sunulabilir.
 • Atlantico veritabanına aday tarafından yüklenen tüm belgeler ve referanslar adaya aittir, içerdiği bilgiler doğru kabul edilir ve Atlantico tarafından herhangi bir şekilde tahrif edilmemiş veya düzetilmemiştir.
 • Mürettebat üyeleri, özgeçmişlerinde veya yüklenen belgelerde yer alan her türlü bilginin, uygun gördüğümüz şekilde istihdam edilmeleri için tarafımızca kullanılmasını kabul ederler.
 • Ayrıca, bu bilgilerin Şirket tarafından eski İşverenlere, olası İşverenlere ve herhangi bir üçüncü kişiye, size iş bulma, deneyiminizi doğrulama, sertifikalarınızı doğrulama veya Şirket tarafından uygun görülen diğer herhangi bir amaç için, bilginiz olmadan dağıtılabileceğini kabul edersiniz. Sizin tarafınızdan yapılan yanlış beyan veya hatalardan kaynaklanan her türlü zarardan şirketi tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz.
 • Adayların, işe başladıktan sonra müşterinin kayıt altına alması ve denetimleri için, tüm belgelerinin orijinal kopyalarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 • Atlantico, işe başlamadan önce adayların hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirildiğinden emin olur.
 • Atlantico sadece müterrebat ile işvereni / müşteriyi, işverenin temsilcisini bir araya getirir, bununla birlikte, mürettebat üyesi ile Atlantico arasında İş Kanunu bağlamında hiçbir ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle, Atlantico, mürettebata ödenmeyen ücretlerden/maaşlardan ve mürettebat üyelerinin iş sağlığı ve güvenliğinden hukuken sorumlu değildir. Bu konudaki tüm sorumluluk, işveren/müşteri veya işveren temsilcisine aittir.

Denizcilerin Hakları:

 • MLC 2006 Mevzuatı uyarınca, bir denizci olarak Mürettebat üyeleri, MLC 2006 ile uyumlu olan ülke bayrağı taşıyan tüm yatlarda çalıştıklarında, aşağıdaki maddelerle açıklananlara hak kazanırlar. Ayrıntılı bilgi için MLC'nin orijinal el yazmasına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Mürettebat üyesinin sözleşmesi İngilizce yazılmalı ve istihdam sözleşmeleri, ücretler, dinlenme saatleri, işten ayrılma hakkı, ülkesine geri gönderilme hakkı, bir geminin kaybı veya batması halinde tazminat hakkı, personel seviyeleri, kariyer ve beceri gelişimi ve istihdam fırsatları hakkında bilgi içermelidir.
 • Mürettebat üyesi, söz konusu iş sözleşmesini, yata katılmadan önce e-posta yoluyla almalıdır, böylece mürettebat üyeleri sözleşmeyi imzalamadan önce okuma fırsatına sahip olurlar.
 • Mürettebat üyeleri, Sözleşmeyi imzaladıktan sonra bir kopyasını alma hakkına sahiptirler.

Aşağıdakiler mürettebat üyesinin bazı temel haklarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 1. Her ay için 2,5 gün tatil hakkı
 2. 24 saat başına 10 saat dinlenme ve 7 gün başına 77 saat dinlenme hakkı
 3. Ülkenize geri dönüş hakkı
 4. Uygun konaklama ve dinlenme tesisleri hakkı
 5. Sağlık ve sosyal güvenlik koruma yardımları hakları

Denizci haklarınızın tam ve ayrıntılı bir dökümünü burada bulabilirsiniz

https://www.gov.uk/seafarer-working-and-living-rights/maritime-labour-convention

 • Atlantico, İşveren ve mürettebat arasında yazılı bir sözleşme yapılması konusunda işveren / müşteri, işveren temsilcisi ve mürettebata gerekli aydınlatmayı yapmıştır. Aydınlatmamıza rağmen işveren ile şef arasında yazılı bir sözleşme yapılmaması veyahut işe alımlarda Sosyal Güvenlik ve Vergisel Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, Atlantico'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Atlantico yalnızca, MLC 2006 konusunda mürettebat adayını bilgilendirir ve mürettebat adaylarını, MLC 2006'yı onaylamamış bir Devlet Bayrağı taşıyan bir gemiye imza atmanın olası sorunları hakkında da bilgilendirir.
 • Atlantico ile mürettebat arasında, mürettebatın istihdam tarihinden itibaren başlayacak 18 aylık bir işbirliği süreci bulunmaktadır. Bu süreçte mürettebata, istihdamı sağlanan müşteri tarafından başka bir işveren yanında yeni bir iş sağlanması veyahut müşteri tarafından adayın 3. Kişilere önerilmesi yoluyla kurulacak tüm istihdam süreçlerinde de Atlantico, adayı temsil etmeye devam etmektedir. Örneklerle açıklandığı üzere, müşteri ile aday arasındaki istihdam sebebiyle ve buna bağlı olarak, adaya 3. Bir kişiden iş teklifi gelmesi halinde aday, durumu derhal Atlantico’ya bildirmekle yükümlüdür. Temsil ilişkisi gereği yeni bir istihdam sağlanması halinde Atlantico yeni müşteriden danışmanlık ücreti talep edecektir. 
 • Atlantico, mürettebat üyesinin maaşını belirlemez ve müşteri ile mürettebat üyesinin maaşını müzakere etmez. Atlantico, yalnızca mürettebat üyesine yat endüstrisindeki güncel maaş aralıklarını bildirir. İşverenle kendi maaşını belirlemek ve müzakere etmek mürettebat üyesinin sorumluluğundadır. Mürettebat üyesinin belirlenen ya da belirlenecek maaş miktarı konusunda Atlantico'ya hiç bir sorumluluk yüklenemez.
 • İşveren, adayı yata getirip getirirken meydana gelen tüm seyahat ve arızi masraflardan sorumludur.
 • Atlantico sadece mürettebat adayı ile işvereni / müşteriyi, işverenin temsilcisini bir araya getirir, bununla birlikte, mürettebat adayı ile Atlantico arasında İş Kanunu bağlamında hiçbir ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle, Atlantico, mürettebata ödenmeyen ücretlerden/maaşlardan ve mürettebatın iş sağlığı ve güvenliğinden hukuken sorumlu değildir. Bu konudaki tüm sorumluluk, işveren veya işveren temsilcisine aittir.
 • Müşteri, bu Hüküm ve Koşulları kabul ederek denizcileri yabancı bir limanda mahsur kalmaktan korumak için tüm sorumluluğu almayı ve P&I sigortası- Koruma ve Tazminat kapsamına sahip olmalarını ve/ve ya mürettebat üyesini korumak için başka bir sigorta kapsamına sahip olmasını sağlamayı kabul eder. Aksi takdirde, müşteri tüm sorumluluğu üstlenmeyi kabul eder. Atlantico bu konuda sorumluluk kabul etmez. Müşteri / işveren veya işveren temsilcisi, mürettebat adayının yata katıldıktan sonra güvenliği ve yaşam hakkından münhasıran sorumludur.
 • Sözleşmeden, haksız fiilden veya başka bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp, zarar, masraf veya harcamayla ilgili tüm sorumluluk, yasaların izin verdiği en geniş kapsamda burada hariç tutulmuştur.

Şikayet Prosedürü

Atlantico olarak, mürettebat dostu politikalarımızla gurur duyuyoruz. Tüm adaylarımıza, hem müşterilerimizi hem de tanıttığımız adayı destekleyen açık ve şeffaf bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu yüksek standartların gerisinde kaldığımızı düşünüyorsanız, endişelerinizi ciddiye alacağımızdan emin olabilirsiniz.

Atlantico ile ilgili bir şikâyetiniz olursa lütfen Atlantico’ya yazınız: Deniz Kurt Gorsev, Atlantico - Via Frigirola 1, COMO Lombardiya-İtalya. Alternatif olarak endişelerinizi özetlemek için info@atlanticoyachting.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Şikayetiniz bize ulaştıktan sonra, size bir mektup veya e-posta göndererek şikayetinizin alındığını teyit edecek ve bize ulaştığını onaylayacağız. Şikayetinizi aldıktan sonraki 7 iş günü içinde bu onayı almayı beklemelisiniz. Daha sonra şikayetinizi merkezi sicilimize kaydedecek ve sizin adınıza soruşturmaya başlayacağız. Bunun aşağıdaki adımları içermesi olasıdır:

1. İlgili olayların sırasını belirlemek için kayıtlarınızı incelemek

2. Muhatap olduğunuz personelden yazılı bir yanıt vermesini istemek

Şikayetinize tam bir yanıt Deniz Kurt veya dosyanızla ilgilenen şef koordinatörü tarafından hazırlanacaktır. Deniz Kurt, uygunsa, şikayetinize ilişkin olayları doğrudan sizinle görüşmek isteyebilir ve uygunsa bir özür dileyebilir.

Tüm şikayetleri alınmasından itibaren 21 iş günü içinde onaylamayı, araştırmayı ve çözmeyi amaçlıyoruz. Verilerinizin işlenme şeklinin herhangi bir yönünden memnun değilseniz, ilk olarak konuyu Atlantico’ya info@atlanticoyachting.com adresine başvurarak bildirebilirsiniz.

ATLANTICO ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN ŞİKAYET PROSEDÜRÜMÜZÜ DEĞİŞTİRME VEYA İYİLEŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Profilinizi Güncelleme

Atlantico veritabanına kayıt olduğunuzda, profilinizi güncel tutmayı kabul edersiniz. İnternet sitemizde oluşturulan portalda kişisel bilgilerinizi en son güncellemenizin üzerinden 1 yıl geçmişse, size durumu bildiren bir e-posta göndereceğiz. Bildirim tarihinden sonraki 1 ay içinde yeni güncelleme girilmezse, verileriniz geri alınamayacak şekilde imha edilecektir.

Fikri mülkiyet

Atlantico internet sitesinde oturum açma bilgilerinizle yapılan tüm iletişim veya içeriklerden yalnızca siz sorumlusunuzdur. Atlantico, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir içerikteki herhangi bir hata veya eksikliği düzeltme hakkına sahiptir, ancak bu konuda bir yükümlülüğü yoktur.

Atlantico, üyelerinin fikri mülkiyet haklarına saygı duyar, kullanıcılarından ve üyelerinden de aynısını yapmalarını ister. Çalışmanızın fikri mülkiyet haklarınızı ihlal edecek şekilde kopyalandığına inanıyorsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede Atlantico ile iletişime geçiniz.

Atlantico internet sitesinin tüm metinleri, resimleri, logoları ve sayfalarının herhangi bir unsurunun çoğaltılmasına ilişkin tüm haklar Atlantico’ya ait olup, Atlantico'nun özel ve önceden onayı olmadan bir bütün olarak veya kısmen çoğaltılamaz.

Kısmen veya tamamen, herhangi bir ortamda, reklam veya ticari amaçlarla herhangi bir kopyalama yapılması kesinlikle yasaktır ve / veya Atlantico'nın önceden yazılı onayına tabidir. Kopyalama yetkisi talepleri info@atlanticoyachting.com adresine gönderilmelidir.

Gizlilik Politikası

Atlantico olarak kişisel verilerinize saygı duyan bir şirket politikası izliyoruz.

Bu internet sitesini kullanarak, Gizlilik Politikamızı ve Hükümler ve Koşullarımızı kabul ettiğinizi belirtmiş oluyorsunuz. Eğer kabul etmiyorsanız, lütfen internet sitesini kullanmayı bırakın. Bu Gizlilik Bildirimi, eğer sizseniz bize sağladığınız kişisel verileri Bonabag’in nasıl topladığını ve kullandığını detaylandırmaktadır.

Gizlilik Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz .